Biologisk Rådgivning

  • Dronning af mørk jordhumle (Bombus terrestris) spiser sig mæt i nektar og pollen. Piletræer er sprængfyldt med energi til de bier, som lige er vågnet af vinterhiet. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Skrubtudsen (bufo bufo) vandrer altid til det vand, hvor den er klækket for at yngle. Æggene sidder som sorte perler på lange strenge. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Kernebideren (Coccothraustes coccothraustes) med sit imponerende næb. Arten er knyttet til ældre løv- og blandskov. Her fotograferet i centrale Vendsyssel. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Den smukke olivengrønne grønirisk (Carduelis chloris) har et kraftigt næb, som kan knuse kerner og hårde frø. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • At holde en padde i hånden og få mulighed for at se den på helt tæt hold kan fascinere de fleste. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Kratløberen er en af byens parker og havers almindeligste løbebiller, og et ufatteligt smukt bekendtskab. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Vandflagermus (Myotis daubentonii) i sin hængende vintersøvn fra oktober til april. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Blåhat-jordbi med de karakteristiske lyserøde pollenbukser. Bien er helt afhængig af pollen fra denne ene planteart, og er internationalt rødlistet som NT - nær truet.

  • Denne gravehveps (Oxybelus uniglomis) er et fascinerende lille insekt. En af de hurtigste jægere blandt gravehvepsene. Den fanger fluer indenfor en kort afstand af reden. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Monumenter for en mangfoldighed af liv. Udgåede og døende træer er et sjældent syn i danske skove og naturområder. Pas godt på dem. Foto: www.rikkemilbak.dk

1/