Rikke Milbak

Biologisk Rådgivning

Tegnestuer

Stilkeng, parkområde

De gamle egetræer skal vi værne om for her er alt liv koncentreret. Mere end tusind arter er knyttet til de gamle ege. Formår vi at indarbejde træerne og deres tilknyttede liv i planlægningen af vores projekter kan de skabe en værdifuld fortælling, og vi kan gøre en reel forskel for biodiversiteten.

I flere og flere projekter bliver der stillet krav om indarbejdning af hensyn til biodiversitet. Mange kommuner har strategier for biodiversitet, lokalplaner stiller krav om øget biodiversitet, eller virksomheder ønsker at projektets biodiversitetshensyn skal bidrage positivt til CSR-arbejdet.

Et indgående kendskab til den danske natur, og de hjemmehørende plante- og dyrearter er ikke en del af landskabsarkitektuddannelsen. En naturfaglig rådgivning om projektområdets naturværdier på et tidligt stadie i projektet er derfor essentielt.

Hvis tegnestuen har en bevidsthed om områdets naturværdi kan det blive et stort plus for fortællingen i projektet. Med afsæt i de eksisterende naturværdier og potentialet for at øge disse naturværdier vil det være muligt at arbejde målrettet med materialevalg, plantevalg og planløsninger, som styrker og højner områdets biodiversitet. Uden at gå på kompromis med de landskabsarkitektoniske værdier.

Det er relativt simpelt at implementere biodiversitetsfremmende tiltag i et grønt projekt, men kun en brøkdel af projekterne udnytter potentialet for at arbejde mere målrettet med at opnå en høj kvalitet af de biodiversitetsfremmende elementer. Alt for ofte havner projekter desværre i en situation, hvor naturværdier kommer til at spænde ben for at projektet kan udfoldes i den planlagte retning.

Kontakt mig for en sparring om mulighederne for at højne kvaliteten af jeres projekt på biodiversitet.