Rikke Milbak

Biologisk Rådgivning

Virksomheder

Stilkeng, parkområde

Formår vi at indarbejde træerne og deres tilknyttede liv i planlægningen af projekter og områder kan de skabe en værdifuld fortælling, og vi kan gøre en reel forskel for biodiversiteten.

I flere og flere projekter er der krav eller ønsker om indarbejdning af hensyn til biodiversitet. 

Mange kommuner har strategier for biodiversitet, lokalplaner stiller krav om øget biodiversitet, eller virksomheden har selv et ønske om at inkorporere biodiversitetshensyn i CSR-arbejdet.

Biodiversitetshensyn indarbejdes bedst på baggrund af en grundig analyse af områdets naturforhold.

Når virksomheden har en bevidsthed om områdets naturværdi kan det blive et stort plus for fortællingen i projektet. Med afsæt i de eksisterende naturværdier og potentialet for at øge disse naturværdier vil det være muligt at arbejde målrettet med de mest virkningsfulde tiltag for at styrke og højne områdets biodiversitet.

En naturfaglig ekspertrådgivning om projektområdets naturværdier på et tidligt stadie i projektet er derfor essentielt.

Kontakt mig for en sparring om mulighederne for at højne kvaliteten af jeres projekt på biodiversitet.